bajka1

35 tekstów – auto­rem jest baj­ka1.

Piękne chwi­le przychodzą nies­podziewa­nie-tak myślałam,dopóty wszechświat ujaw­nił mi swój sekret... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 lipca 2012, 09:11

niepokój duszy

Minęły bezpowrotnie
Spo­koj­ne noce
Strach śmier­ci opętał me ciało

Drżące dłonie
Mok­ra od po­tu świątynia
Tak choćby wrażeń było mało

Nie­czys­ta dusza
Wyp­lu­wa sumienie
Ba­nal­ne grzechy są górą

Pan śmier­ci czyha
Śmie­chem mnie zabija
Mod­litwa diabła przygania

Jes­teś skończona
Biesy wciąż biegają
Cze­kają na duszę do piekła

Ot­wieram oczy
Twarz twa uśmiechnięta...
Dziś zno­wu śmier­ci uciekłam... 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 18 listopada 2011, 12:57

Łat­wiej do­radzać niedo­raj­dzie niż śmier­telnie cho­remu...łat­wiej od­wie­dzić niedo­rajdę niż śmier­telnie chorego... 

myśl
zebrała 36 fiszek • 13 listopada 2011, 20:27

Nie wszys­tko w życiu ma sens...sen­sem jest żyć wszystkim... 

myśl
zebrała 36 fiszek • 27 października 2011, 10:11

* * *

Gdy czu­jesz w brzuchu motyle
Przys­tań na chwilę
Ściągnij różowe okulary
Niech nie do­dają ci wiary

To ta­kie piękne uczucie
Tak czułe na zatrucie
Więc je pielęgnuj kolego
Życzę ci z ser­ca całego

Bądź po­moc­ny i dob­ry szczerze
Przy­tul­ny jak naj­mil­sze zwierzę
Piękne słówka mów zawsze
Przy słońcu burzy czy mżawce

I jeszcze jed­no ci powiem
Gdy długo pod­sy­casz motyle
Przychodzi mo­ment na chwilę
Byś zna­lazł się u bram rozkozy

Tyl­ko uważaj by się nie spanoszyć
I mo­tyli nie spłoszyć...! 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 26 sierpnia 2011, 13:56

Od­wie­dzaj i roz­ma­wiaj z oso­bami blis­ki­mi twe­mu ser­cu,nie za­sałaniaj się bra­kiem cza­su...dzi­siaj już jest za późno...


przep­raszam [*] 

myśl
zebrała 53 fiszki • 12 sierpnia 2011, 14:20

* * *

cisza...

ta cisza nie da­je mi spać
zaczy­nam się moc­no bać
wolę jak wszędzie jest życie
ciszy nie lubię...skrycie

słyszę pająki wijące nić
i mrówki chodzące pić
kor­ni­ki chru­piące drzewo

cisza...

ni­by cicho a ciągle coś się dzieje
ko­mar z mo­jej krwi się śmieje
mucha bzyczy tu i tam

owad mu­si zro­bić coś
choćby tyl­ko nam na złość

cisza...

a ja sposób na nią mam

puszczam ra­dio i ...

...śpiewam 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 1 sierpnia 2011, 09:53

Niektórzy ludzie są jak wam­pi­ry ener­ge­tyczne...szko­da,że nie roz­dają dob­rej energii... 

myśl
zebrała 67 fiszek • 29 lipca 2011, 08:47

* * *

Było
Co było minęło
Cza­sem nie wiem skąd się wzięło
Przyszło...
Zniszczyło pla­ny...na życie
Nie pamiętaj!
Nie pa­miętaj te­go
Te­go złego...niedobrego
Poz­bieraj się!

Życie
Cze­ka na ciebie
Coś mi szep­cze do ucha
Mo­ja dusza nie słucha...
Chora...

Bliz­na zos­ta­nie na zawsze
Zos­ta­wiła ślad
Niepewności
Niepowodzeń
Urojeń
Zazdrości...

Bo­li ser­ce moje
Może jest nas dwoje?

Ciało i dusza...

Dusza chora

Ciało umiera... 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 28 lipca 2011, 09:43

* * *

Naj­piękniej­sze chwi­le przeżywam z Tobą
Obojętnie mi wte­dy czy śpisz
Ty pot­ra­fisz swoją osobą
Roz­pro­mienić najzim­niej­sze dni

Do­tyk Two­jej dłoni
Mnie roztapia
Na mi­liony części...rozwala
Tak na mnie działa
Do­tyk Twe­go ciała

Chcę mieć go zawsze
Do końca moich dni
A po śmierci
Niech roz­pa­la mo­je sny...


dziękuję za to,że ze mną wyt­rzy­mujesz kocham Cię mężu 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 27 lipca 2011, 08:23

bajka1

inna,zmieniona ja... masz ochotę pogadać napisz:12081272 gg

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bajka1

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność